Cứu hộ ô tô chết máy

Duy trì chất lượng cứu hộ ô tô chết máy HCM tốt nhất mùa dịch

Giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, mặc dù lượng xe khách, xe đầu kéo… giảm, nhưng những loại xe ô tô khác như xe cứu thương, xe tải chở lương thực, xe cá nhân cứu trợ… vẫn di chuyển với mật độ cao. Nhu cầu cứu hộ ô tô chết máy luôn hiện hữu, tuy nhiên, số lượng đơn vị đủ tiêu chuẩn triển khai công tác cứu hộ lúc này rất ít. Vì vậy, lưu ngay hotline 093.4466.112 chính là cẩm nang hành trình quan trọng nhất.

Đây là tổng đài cứu hộ của công ty cuuhohcm.com, một trong những đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ đúng quy định.

Để có thể duy trì hoạt động cứu hộ ô tô chết máy, ban lãnh đạo công ty liên tục cập nhật các chính sách phòng dịch.

Bên cạnh đó là sự chủ động hoàn thiện năng lực phục vụ trong mọi thời điểm:

1. Hoàn thiện cơ sở vật chất phòng hộ

Bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và nhân sự toàn công ty là nhiệm vụ hàng đầu

Ngay từ khi nhà nước thông báo giãn cách xã hội lần thứ nhất, những trang thiết bị phòng hộ quan trọng đã được công ty tìm nguồn cung cấp uy tín và đặt mua số lượng lớn.

 • Từ khẩu trang, nước xịt khuẩn đến đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn đều trang bị đầy đủ.
 • Nhân viên phải thực hiện việc xịt và sát khuẩn khi ra vào công ty
 • Nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng cùng thực hiện 5K khi cung cấp dịch vụ cứu hộ bình, vỏ lốp, sửa chữa…

Cứu hộ ô tô chết máy

Ô tô mùa dịch vẫn an tâm vì đã có cứu hộ ô tô chết máy 093.4466.112

2. Hoàn thiện thủ tục giấy tờ lưu thông cứu hộ ô tô chết máy

Những yêu cầu về :

 • Giấy thông hành cho những đơn vị cứu hộ ô tô uy tín
 • Giấy xác nhận âm tính cho nhân viên khi ra đường tác nghiệp
 • Lên lịch test cho nhân viên sau khi hết thời hạn 3 ngày…

Tất cả đều được cứu hộ ô tô chết máy 093.4466.112 thực hiện nghiêm túc.

Nhờ vậy, hành trình cứu hộ của chuyên viên cuuhohcm.com thuận lợi và nhanh chóng hơn nhiều đơn vị khác

3. Hoàn thiện quy trình phục vụ trong mùa dịch

Chất lượng kỹ thuật cứu hộ xe ô tô chết máy tại HCM được công ty giữ vững.

Riêng về quy trình vận hành cần có sự cải tiến để phù hợp tình hình thực tế

Cụ thể:

 • Liên kết và truyền tải thông tin thông qua mạng trực tuyến
 • Nhân viên văn phòng sẽ làm việc tại nhà
 • Nhân viên kho, phương tiện đến công ty 2 lần/ tuần
 • Nhân viên phòng kỹ thuật trực tối đa 2 người/ca
 • Khung giờ phục vụ cũng được điều chỉnh trong phạm vi thời gian quy định tại HCM

Cứu hộ mùa dịch gian nan hơn nhưng công ty vẫn nỗ lực duy trì chất lượng và tốc độ phục vụ cao.

Chính lúc này, cứu hộ ô tô chết máy 093.4466.112 càng phải phục vụ thật tốt, mang đến sự an tâm tuyệt đối.

Hotline 093.4466.112 luôn là người bạn đường tin cậy 

*********************************

Bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng google dịch

Maintain the best quality of Ho Chi Minh City’s dead car rescue during the epidemic season

During the Covid-19 epidemic prevention and control period, although the number of passenger cars, tractors … decreased, but other types of cars such as ambulances, food trucks, personal relief vehicles … still moved with secret. height. The need to rescue dead cars is always present, however, the number of qualified units to carry out rescue work at this time is very small. Therefore, saving immediately hotline 093.4466.112 is the most important journey manual.

This is the rescue switchboard of the company cuuhohcm.com, one of the units eligible to provide services in accordance with regulations.

To be able to maintain the rescue of dead cars, the company’s leadership constantly updates epidemic prevention policies.

Besides, the initiative to improve service capacity at all times:

1. Completing protection facilities

Protecting the health of customers and employees throughout the company is a top priority

Since the government announced the first social distancing, important protective equipment has been purchased by reputable suppliers and ordered in large quantities.

From masks, antibacterial sprays to protective gear, drop glasses are fully equipped.
Employees must spray and disinfect when entering and leaving the company
Remind and support customers to perform 5K together when providing rescue services for tanks, tire covers, repair…

Cars in the epidemic season are still at ease because there is a rescue of dead cars 093.4466.112

2. Completing the paperwork for circulation and rescue of dead cars

Requirements for:

Passport for reputable auto rescue units
Negative certification for employees when going out to work
Schedule a test for employees after the expiration of 3 days…

All of them are seriously implemented in the rescue of dead cars 093.4466.112.

Thanks to that, the rescue journey of cuuhohcm.com experts is more convenient and faster than many other units

3. Completing the service process during the epidemic season

The quality of rescue techniques for dead cars in Ho Chi Minh City is maintained by the company.

As for the operating process, there needs to be an improvement to match the actual situation

Specifically:

Linking and transmitting information through online networks
Office staff will work from home
Warehouse staff, vehicles come to the company 2 times / week
Technical staff on duty up to 2 people/shift
Service hours are also adjusted within the time limit specified in HCM

Rescue season is more difficult, but the company still tries to maintain high service quality and speed.

It is at this time that the rescue of dead cars 093.4466.112 has to serve better, bringing absolute peace of mind.

Hotline 093.4466.112 is always a reliable friend

Viết một bình luận

Call Now Button